Rammeavtale Kragerø
Kragerø kommune

kragerø-rammeavtaleRammeavtale med Kragerø kommune, dykk og service-arbeider i forbindelse med vann og avløpsledninger i sjø.
Varighet 2 år.

Djupetjønn
Brødrene Alseth

DjupetjønnUnder-entreprenør. Inntaksledning ø315mm, og ø125mm i innsjø. Egenproduserte endearrangementer og inntakssiler. .

Sjøledning Næra
Ringsaker kommune

NæravannetHoved-entreprenør. 4,3km med VL ø250mm lagt i Næravannet.

Wacker Chemicals Holla
Lafopa Industrier

Wacker 1Under-entreprenør, total-entreprise. Leveranse og montering av 3 stk inntaksledninger ø630mm, 1 stk utslippsledning ø710. Egenproduserte endearrangementer og inntakssiler.

Sjåvatn
Tuddal entreprenør

SjåvatnInntaksledning ø200mm. Produsering og montering av ende-arrangement og inntakssil.

VA-anlegg Nisser
Nissedal kommune

NisserHoved-entreprenør, pågående prosjekt. Over 60km med sjøledning skal legges på land og i sjø på Nisser, med tilhørende 13 landtak.

Handeland, Sirdal
Lafopa Industrier AS

Ø 400 uslipsledning og Ø 160 inntaksledning

100% belastningsgrad

Songadammen,Telemark
JV Skanska-TT anlegg

Satt ned målekum for vannstandsmåling og lagt 2 stk Ø160 trekkerør.

Nedspyling og pukking overledning.

Kragerø Havnevesen
Stabbestad

Hevet 24ft båt som hadde sunket i havnebassenget.

Masfjordnes-Duesund
Masfjorden Kommune

Hovedentreprenør for legging av ny vannledning Ø160, 1680m. Etablering av ny kum i landtak ved Duesund.

Holmestrand,Vestfold
Holland boring AS

Sveising av Ø630 kapperør, innkopling for inntrekking 215m og montering av endearrangement.

Drammen camping
Drammen drift

Legging av nytt overløp Ø500.

 

Drammenselva
Drammen Kommune

Inspeksjon og kartlegging av 23 overløp i Drammenselva.

Fyresdal,Telemark
Aketun Fisk (Telemarks Røye)

Rov inspeksjon av nyetablerte anker og liner.

Fulehuk,Tjøme
Kystverket

Klamring av strømkabel ned til 15m.

Kraftstasjoner
Akershus energi

Div dykkearbeider på kraftstasjoner

Nøsted, Drammen
Nøsted brygge AS

Flyttet brygge anlegg og gjennomførte full service & inspeksjon på anlegg.

  Kragerø
VA Consult AS

Havbunnkartlegging for nye VA traséer.