Handeland, Sirdal
Lafopa Industrier AS

Ø 400 uslipsledning og Ø 160 inntaksledning

100% belastningsgrad

Songadammen,Telemark    JV Skanska-TT anlegg

Satt ned målekum for vannstandsmåling og lagt 2 stk Ø160 trekkerør.

Nedspyling og pukking overledning.

Kragerø Havnevesen  Stabbestad

Hevet 24ft båt som hadde sunket i havnebassenget.

Masfjordnes-Duesund
Masfjorden Kommune

Hovedentreprenør for legging av ny vannledning Ø160, 1680m. Etablering av ny kum i landtak ved Duesund.

Holmestrand,Vestfold
Holland boring AS

Sveising av Ø630 kapperør, innkopling for inntrekking 215m og montering av endearrangement.

Drammen camping
Drammen drift

Legging av nytt overløp Ø500.

 

Drammenselva
Drammen Kommune

Inspeksjon og kartlegging av 23 overløp i Drammenselva.

Fyresdal,Telemark
Aketun Fisk (Telemarks Røye)

Rov inspeksjon av nyetablerte anker og liner.

Fulehuk,Tjøme
Kystverket

Klamring av strømkabel ned til 15m.

Kraftstasjoner
Akershus energi

Div dykkearbeider på kraftstasjoner

Puddefjorden,Bergen
ØPD AS

Leid inn for posisjonering og hjelp under senking av 2200m Ø1200 ledning for BKK AS sitt ledningsprosjekt.

 

Nøsted, Drammen
Nøsted brygge AS

Flyttet brygge anlegg og gjennomførte full service & inspeksjon på anlegg.

Slagentangen,Tønsberg
Holland boring AS

Sveising av Ø315 & Ø200 kapperør til inntrekking.2x 297,5m

  Kragerø
VA Consult AS

Havbunnkartlegging for nye VA traséer.