Vi i TSW har god kompetanse når det kommer til ROV-operasjoner. Vi har erfarne operatører med erfaringer tilbake til 2006. Vi innehar ROV Pilot2 kurs, Teknisk kurs i posisjonering av ROV mm.

Vi kan derfor tilby et bredt spekter av tjenester innen ROV-oppdrag.

Alle våre oppdrag blir gjennomført fra vår operasjonsbåt. Der har vi  bygd inn et svært solid posisjoneringsystem med sensorer for Pitch/Roll, satellitt-kompass og GPS med korreksjon. Dette gjør at vi kan bruke dette mot posisjonering av ROV, og høste fordelene av det med en nøyaktig innmåling.

Vi kan tilby følgende tjenester:

  • Inspeksjoner
  • Flytt/justering av sjøledninger og kabler.
  • Søk
  • Rensk av inntak-siler og rengjøring av koplinger.
  • Kartlegging
  • Mindre arbeidsoperasjoner.

Foruten nevnte operasjoner er vi svært løsningsorienterte og utfører det meste av undervanns-operasjoner.