Kort om havbunnkartlegging med OLEX

OLEX-programmet er bygd opp slik at den deler jorden inn i ønskede «bokser», disse «boksene» kan vi sette ned på ønskelig nøyaktighet. Det kan være fra 9 m² og helt ned til 6 cm².

Sonaren sender stråler i 140º under båten og får tilbake verdier i form av en nøyaktig dybde og hardhet.

Disse datene for hvert enkelt punkt (boks) blir prosessert i OLEX og tegner et bunnkart. Kartet oppdateres kontinuerlig ved tilførsel av ny data.  Kort fortalt, jo mer vi kjører jo bedre blir resultatet.

For å kunne oppnå en så god nøyaktighet som 6cm, trengs det et solid posisjons-system og en god MRU (Motion-Reference-Unit). Dette har vi installert i vår kartleggingsbåt.

Innhold kartleggingsbåt

  • Atec 400 sonar, dette er en kraftig og nøyaktig sonar som sender stråler på hele 140 grader.
  • Antall stråler per ping er 256, 1 ping ca per sekund.
  • GPS Trimble BX982, med korreksjons C-POS abonnement (cm-nøyaktighet).

MRU- Motion Reference Unit. Sensor for korreksjon av bevegeligheten på båten.

Havbunnkartlegging kan brukes til mye og vi har god erfaring med følgende bruksområder.

  • Posisjonering av sjøledninger og inntak/utslippsledninger.
  • Søk etter vrak og lignende.
  • Kartlegging for trase til sjøledninger/sjøkabler.
  • Dybdekote kart.
  • Volumberegning.
  • Kartlegging av bunnmasser (hardhet).Vi leverer grundige rapporter med forklarende bilder, faglige vurderinger og anbefalinger. Sammen med rapporten leverer vi dybdekote-kart av kartlagt område i SOSI-format. Dybdekote-kartet kan leveres med ønskelig kotenivå.