Vi har lang og bred erfaring innen dykking og kan utføre følgende tjenester:

 • Inspeksjoner
 • Nedspyling av sjøledninger/kabler under havbunn
 • Søk
 • Spunting og rehabilitering av kaier og undervannsinstallasjoner
 • Forskalling
 • Tilstandsvurderinger av installasjoner
 • Brenning, boring og sveising
 • Klamring, kobling av sjøkabler/ledninger
 • Kartlegging av ledningsnett
 • Lekkasjesøk
 • Div arbeid på kraftstasjoner
 • Bistand ved styrt boring (bytte av pilot til rømmer mm)

 

Vi utfører foruten om de nevnte type oppdrag, det meste av undervannsarbeid.

Dykking i TSW:

 • Ferdig rigget dykkerfartøy på vannet klar til utrykning.
 • Komprimert dykkerstasjon til enkel frakt med bilhenger, lastebil og helikopter.
 • Operasjonsbåten vil kunne posisjonere dykkeren, med høy presisjon.
 • Alt av dykkeutstyr er til enhver tid sertifisert.
 • Tilgang på alt nødvendig verktøy.
 • Kun sertifiserte og erfarne dykkere med god og bred erfaring.
 • Vi innehar kurs i dykkerledelse.