Ansatte i TSW har vært involvert i mange store og mindre anleggs-prosjekter de siste 15 årene.  Startet som hjelpe arbeidere og har i løpet av årene tilegnet seg erfaring, kunnskap og kompetanse i alle ledd opp til anleggsledelse/prosjektledelse.

Med dette grunnlaget har vi en allsidig og solid kompetanse innen vårt fagfelt.

Vi utfører følgende oppdrag og prosjekter:

  • Sjøledningsanlegg (Vann og Avløp), kommunal og privat sektor.
  • Kabellegging (strøm, fiber), større og mindre dimensjonerte sjøkabler.
  • Inntak og utslippsledninger.
  • Pluggkjøring av nye og eksisterende VA-anlegg.
  • Oppankring av flytende installasjoner.
  • Kartlegging av havbunn og ledningsnett.
  • Innmåling/Ustikking.
  • Rehabilitering og utbedringer av dammer og havner.
  • Etablere oppdrettsanlegg innaskjærs.
  • Etablere senkbare beredskapslenser til oljenæringen.

Vi har foruten nevnte prosjekter, vært innom det meste av sjø-arbeider og er løsningorienterte. TSW tilbyr løsninger og forslag til utbedringer og nye anlegg ved behov.