Tiltaksklasse 2
vannforsynings og avløpsanlegg
Godkjent til 15.12.2020

 

 

 

 

Registrert som leverandør i starbank til 23.01.2020

 

Pre- kvalifisert som leverandør i
Selicha nordic utility.
28.04.2020

 

Vi bruker totalkontroll jobbox til vårt internkontrollsystem.